Under en dagslång workshop fick Tyrolens kursdeltagare från

Återbruk & hållbart byggande lära sig om intarsiatekniker på MADAMs snickeri.