om oss

MADAM snickeri & möbelrestaurering är ett hantverkssamarbete mellan Marie Carlsson, möbelsnickare och dekupör och Magdalena Marano, möbelkonservator och möbelrestaurerare. Verkstaden med snickeri finns i en väglada i Sankt Anna, Östergötland.

Varje projekt är egenartat och framställs i tät samverkan med uppdragsgivaren. Vår verksamhet inkluderar nyproduktion av möbler och inredning, återbruk, kompletteringar på torparens vis, prototyper i full skala, utställningsbyggen, attributmakeri och scenografi, undervisning och kurser. Vi arbetar framför allt interiört, kombinerar gärna nytt med gammalt, fast och rörlig inredning. Lägger hellre till än tar bort. På sitt sätt kan en modern möbel eller en gammal klenod, allmoge, stil- eller designpjäser alla vara värda att restaurera och visa omsorg.

Spara

Varje beställare ska kunna vara delaktig efter lust och förmåga. Det är en levande process som utgår från situationen. Ibland vill de vi jobbar med lära sig något, ofta utvecklar vi något nytt tillsammans med kunderna och de som ska använda grejerna. Vi har bland annat skapat för barn, husdjur, kontorsråttor, skogsarbetare, hemmakockar och clubkids.

I Sankt Anna tillverkar, förbereder och bearbetar vi projekten, men ofta lassar vi skåpbilen med vår portabla verkstad och far på uppdrag. Eller så är vi igång med att montera hos någon kund. Hittills har vi mest arbetat runt om i Östergötland och i Stockholms län, men andra platser är inget hinder. Materialet vi arbetar med är förnyelsebart och närproducerat. Ibland kan vi till och med använda virke som växt i skogarna runt gården där snickeriet ligger.

Genom snickeriet vill vi bidra till bygden vi verkar i och en hållbarare värld. Det är superkul när vi kommer på hur det går att göra något bättre och miljövänligare. Ett lyckat exempel är de snygga skivorna vi utvecklat av spillvirke. Spån och flis som blir över går till uppvärmning av gården. Vi planerar våra transporter, samlevererar och tankar med så mycket tallolja som möjligt. Våra ambitioner kring hållbarhet samverkar med vår feministiska praktik. Det handlar om gemenskap och prestigelöshet, både internt och i relation till våra samarbetspartners, leverantörer och kunder. Om att se möjligheter och friheter att forma våra liv med hänsyn till yrkesroller, hälsa, lustfyllda påhitt och vardagligheter.