MADAM undervisar återkommande i möbelrestaurering på Eskilstuna folkhögskolas program Recykle Design – återbruk.

Vi gör ytbehandlingstester tillsammans för att få grepp om vad de olika ytorna tål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningen ligger i ReTunas lokaler och allt material hämtas från Eskilstunas återvinningsstation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi övar på att snygga till torra och fläckigaytbehandlingar utan att ta bort den befintliga ytan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns en mängd olika vätskor och tillvägagångssätt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi provar oss också fram bland betser:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att lära sig att limma ner löst faner och göra nya bitar är bra kunskaper:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissa möbler har lagats tidigare, här är en rejäl limning och skruv rakt in i tappkonstruktionen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för ännu ett fint samarbetsår!