Återbruk av befintligt kök

2022-03-01T16:13:38+01:00

Ett kök som delvis hade kvar sina originalstommar ska få tillbaka sitt gamla utseende från tiden då huset byggdes. De befintliga, [...]