Legobyggarbord

2022-03-01T16:10:35+01:00

Vi fick i uppdrag av Rfsl att tillverka ett bord för barn att bygga lego vid. Önskemålet var att det skulle [...]