Ett syskonrum ska få loftkoja med möjlighet för var och en att få lite eget utrymme.

Hela familjen är med och kommer med förslag. Här en fantastisk skiss för oss att arbeta utifrån.

Rummet innan.

Önskemål fanns om att kunna återanvända de befintliga bokhyllorna, så de modifierades så att de också kunde fungera som trapp upp till kojloftet.

Det nya rummet börjar ta form och loftkojan är redo för målarfärg.

Barnen är med och bygger, inreder och gör konst av spillbitar.