När vi blir kontaktade av kunder som behöver ny förvaring, behöver vi veta va den ska vara till, vad som ska få ny plats. I denna processen kan det vara en bra ide att först rensa. Att bygga förvaring till 100 par skor, när det egentligen bara är 10 par som ska behållas, är ingen bra ide. Det blir onödigt dyrt och tar onödigt mycket plats.

Att rensa bland sina saker är ibland svårt, det tar framförallt mycket tid. Vi har tagit fram en modell som vi jobbar utifrån som vi kallar 5S. Nedan hittar du stegen vi arbetar med och du får gärna använda dig av metoden utan att vi är inblandade.

Om du behöver hjälp så kan vi handleda dig genom processen, oavsett om du vill att vi ska bygga fförvaring eller inte.

Vi träffas isf. och gör en plan, du följer planen och vi gör uppföljning. Vi kan även vara behjälpliga genom hela sorterande och iordningställandet.

5S EN JAPANSK METOD FÖR ATT SKAPA HÅLLBAR ORDNING
Vi hjälper dig att organisera i ditt hem med en metod som tar avstamp i 5S.
5S används på fabriker för att öka trivseln och lönsamheten genom att minimera tiden som går åt till att leta, och genom att minska kostnaden det innebär att köpa nytt när den befintliga inte går att hitta eller för att den gått sönder i ovarsam hantering.

整理 [Seiri] SORTERA ’inventering’

整頓 [Seiton] SYSTEMATISERA ’placering’

清楚 [Seiso] STÄDA ’initialrengöring’

清潔 [Seiketsu] STANDARDISERA ’rutiner’

躾 [Shitsuke] SÄKRA ’disciplin’

FÖRBEREDELSER
Behov och målbild definieras. Avgränsningar och kategorier skapas. Tid och resurser avsätts.
Exempel.
Behov: Få plats med alla köksgrejer i köksskåpen och hitta det jag söker snabbare.
Målbild: Spara tid på morgonen och slippa bygga om köket för att få plats.
Avgränsningar: Köket
Kategorier som ska sorteras och organiseras: Koppar, glas, brickor, plastlådor, bestick,servetter, grytor osv.

整理 SORTERA
Allt i en kategori tas fram för att skapa en överblick.
Sortera i högar enligt kategorier som passar dig, tröjor, skor, paraplyer eller färger allt rött allt blått, eller vardagskläder, fritidskläder, festkläder.Tänk efter hur du relaterar till dina grejer och hur du rubricerar.
Passande sorteringskategorier upprättas, exempelvis: ha tillgängligt, arkivera, skänka, återvinna.

整頓 SYSTEMATISERA
Allt som du väljer att behålla ska ordnas och ges plats. Det som ska vara tillgängligt och det som ska arkiveras delas upp. Förvaringen ses över, behövs det några tillägg, nya lådor, galgar etc.

清楚 STÄDA
Platsen för förvaringen rengörs. Det som inte ska ingå i den nya ordningen avlägsnas, skänks eller återvinns.

清潔 STANDARDISERA
Det som ska behållas sorteras in på sina platser. Förutsättning skapas så att eventuella nya saker får plats.

躾 SÄKRA
Alla som har tillgång till ordningen informeras om den. Rutiner initieras. Ordningen ska vara levande med utrymme för förändring och förbättring.