Ett befintligt kök med luckor och lådfronter av massivt trä

behöver kompletteras med två överskåp, en ny hylla och ett mobilt skåp med utfällbar skiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tillverkningen av de två nya överskåpen väljer vi att bygga ett nytt från grunden och modifiera ett befintligt, och tar tid för att se vilket som är mest tidseffektivt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skåp vi modifierar om behöver kortas av för att passa in ovanför kylen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett befintligt underskåp har modifierats för att senare få lucka, uppfällbar extra bänkyta och hjul. Här är vagnen i sin nya skepnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De två ny(gamla) överskåpen har tagit form och är redo för montering.

 Efter tidtagning visar det sig att skåpet som modifierades om tog något kortare tid och hade givetvis mindre materialåtgång än den nybyggda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskåpen och den nya hyllförvaringen till höger är monterade. Nu återstår för kunden att måla stommarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det mobila köksskåpet/köksön är nu på sin plats och kan börja användas.