Kolonistugan Elvan har bytt ägare och ska få en liten uppsträckning med hjälp av den nya bosättaren i samarbete med MADAM. Fasaden har ruttnat en bit upp på framsidan, golvet i köket behöver förstärkas och panel behöver sättas i taket på det lilla sovrummet.

Elvans framsida efter att den gamla panelen och innerväggen var tvunget att bytas ut delvis helt och hållet.

Bortsett från den nya fasaden visade det sig finnas en dold stenläggning framför och runt om det lilla huset!

Innerväggen reglas upp.

En del av grunden måste grävas ur och stadgas upp med hjälp av lekablock i och med att den delen av huskroppen har börjat luta och måste få mer stöd.

Bitar av den befintliga väggen återanvänds, här syns ett fantastiskt lapptäcke av trä som vi tillsammans har pusslat ihop med det nya.

Nu börjar rummet ta form igen.

Delar av golvet gick inte att rädda i och med den fukt som trängt in under lång tid, här kom nya bräder väl till pass. Den gamla golvlisten återanvänds.

En del av golvet längre in behöver också bytas ut, men långt ifrån allt, så det görs punktvis, på torparens vis. En tager vad en haver.

Kökets tidigare golv.

Det fantastiska lilla köket får nu ett förstärkt golv, självklart finns luckan ner till jordkällaren kvar.

Det gamla handtagsbeslaget ska förstås fällas in i den nya luckan.

Det uppreglade taket i sovrummet är redo för innertak.

Panelen på plats.

Sist men inte minst, ljugarbänken framför nya panelen är redo att slå sig ner på efter att allt är klart!