I det här projektet hade kunden en klar vision, som vi tillsammans har förverkligat i ett tätt samarbete, där delar av jobbet snickrats av kunden själv.

Prisexempel inklusive hembesök, uppmätning, idéskiss, ritning, material, hyvling av spontad panel, tillverkning och montering:
150 000 kr inklusive moms. Målning tillkommer.

Förebild. Nyspontade väggar.

Alla stommar på plats.

Kunden målar stommarna medan vi bygger luckor.

Överskåpens luckor och täckbitar klara, bara taklisterna saknas, det snickrar kunden galant.

Taklister på plats och kunden har även målat överskåpen med linoljefärg.

Insidan av skåpsdörrarna.

Mässingsgångjärn fräses ner i dörren och monteras med spårskruv.

Kunden hade både fantastisk utsikt och ett hemmasnickeri som vi fick använda oss av.

Underskåpens luckor monterade och kunden kommer att snickra sparklist till underskåpen.

Spara
Spara