2017 var ICAN delaktiga i framtagandet av FN:s konvention om ett kärnvapenförbud och samma år tilldelades ICAN Nobels fredspris för sina insatser att lyfta fram de humanitära konsekvenserna av kärnvapen och för förbudskonventionen som antogs i FN den 7 juli 2017.

Stort tack till Clara Levin, tillförordnad generalsekreterare på Svenska Läkare mot Kärnvapen.

ICAN, är en global kampanj som samlar hundratals organisationer från hela världen under ett gemensamt mål, en kärnvapenfri värld. Vi fick äran att tillsammans med en av medlemsorganisationerna, Svenska Läkare mot Kärnvapen, ta fram en ask som ska förvara deras medalj.