Spelande badrumsskåp

Ett badrumsskåp beställt till offentlig miljö, ritad av konstnär Ebba Strid Udikas.

En prototyp byggdes i OSB för att få till alla vinklar. Skåpet ska ha många små luckor och en spegel på mitten, samt plats för ett mindre ljudsystem baktill.

Skåpet är byggt av björkplywood och kommer sedan att målas och få luckor av metall.

Spegeln går att öppna när ljudsystemet måste kommas åt på baksidan.

De 12 facken kommer att få metalluckor som går att öppna. Ur varje öppning kommer ett ljud när dörren öppnas. Fågelljud och andra ljud från trakten där skåpet kommer att sitta.