Möbelkonservering och restaurering

Vi genomför alla typer av möbelkonservering och möbelrestaurering på nya och gamla objekt med inriktning på möbler och föremål av trä.